Doświadczenie

Pracuję w księgowości od ponad 15 lat

Jakość

Oferuję wysoką jakość usług przy zachowaniu rozsądnych cen

BEZPIECZEŃSTWO

Prezentuję podatników przed US i ZUS

KOMPLEKSOWOŚĆ

Kancelaria współpracuje m.in. z prawnikami, komornikami, instruktorami BHP

WIARYGODNOŚĆ

Otrzymałam certyfikat księgowego wydany przez Ministerstwo Finansów RP nr 21264/2008

FAKTURY

Każdemu Klientowi udostępniamy program do wystawiania faktur

POMOC

Masz pytanie, potrzebujesz szybkiej pomocy - masz telefon bezpośrednio do mnie

ODBIÓR DOKUMENTÓW

Proponujemy odbiór dokumentów w siedzibie firmy

Oferta

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę rachunkowo-księgową firm jak również pomoc przy zakładaniu i likwidacji firm. Specjalizujemy się w obsłudze kadrowo-płacowej.

Księgi rachunkowe:

 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
 • ustalanie wysokości miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy,
 • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US (przekaz elektroniczny),
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
 • monitoring należności i zobowiązań.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt:

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
 • dokonywanie zapisów w KPiR lub ewidencji ryczałtu,
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • ustalanie wysokości miesięcznych lub kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy wraz z sporządzeniem deklaracji,
 • sporządzanie ewidencji VAT.

Kadry i płace:

 • prowadzenie teczek akt osobowych,
 • prowadzenie kartotek pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
 • przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy,
 • przygotowanie świadectw pracy,
 • przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów, dodatków i potrąceń,
 • obsługę umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło i innych,
 • przygotowanie deklaracji ZUS RMUA,
 • przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników: PIT 11, PIT 8B, PIT 40,
 • sporządzanie deklaracji na potrzeby ZUS, deklaracji dla potrzeb urzędów skarbowych:
  PIT 4,PIT 8A,
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników.

Cennik

Ceny naszych usług ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji z klientem i uzależnione są głównie od rodzaju prowadzonej ewidencji oraz od ilości dokumentów księgowych dostarczonych w danym miesiącu oraz ich stopnia trudności.
Przykładowe ceny:

300pln

Księga rachunkowa

100pln

Książka przychodów i rozchodów

30pln

Kadry i płace (cena za osobę)

30pln

Rozliczenia roczne

Kontakt

Wypełnij formularz znajdujący się poniżej i wyślij do nas swoją wiadomość. Skontaktujemy się z Tobą możliwie szybko.

Siedziba Kancelarii:

30-009 Kraków, ul. J. Friedleina 7/5

+48 606 707 667

+48 668 662 462

biuro@kancelariarachunkowa.eu

Klienci